top of page
300px-Speltakteken_welpen_2010.png
speltaktekens_lijn2_bevers.gif
badge_scouts.png

Alle activiteiten, waaruit het Spel van Verkennen bestaat, zijn gebaseerd op vijf zogenaamde 'interessevelden': buitenleven, dienstbaarheid, expressie, ontdekken, sport en spel. Omdat het erg moeilijk is iemand van 8 jaar voor dezelfde activiteiten te interesseren als iemand van bijvoorbeeld 16 jaar, is er een indeling gemaakt in leeftijdsgroepen. Zo'n leeftijdsgroep noemen wij een speltak. 


De Stoevelaargroep hanteert de volgende indeling:

​​

  • Bevers (5 - 7 jaar) 

  • Welpen (7 - 11 jaar)

  • Scouts (11 - 15 jaar)

  • Explorers (15 - 18 jaar)

  • Roverscouts (18 - 21 jaar)

 

Binnen Scouting, en dus bij de Stoevelaargroep, wordt er naar
gestreefd de persoonlijke verantwoordelijkheid steeds meer inhoud
te geven naarmate de kinderen ouder worden. Zo worden bij de
Bevers en Welpen alle activiteiten door de leiding bepaald. De Scouts
beginnen zelf al bepaalde programma's te bedenken en uit te voeren
na overleg met hun leiding. De Explorers maken zelfstandig hun
programma's en worden hierbij gesteund door hun begeleider(s).
De Roverscouts (Stam) opereert geheel zelfstandig en kan worden
bijgestaan door een adviseur. 

 

Opkomsttijden:

Alle speltakken draaien 1x per week opkomst. In de schoolvakanties draaien de opkomsten gewoon door, m.u.v. de zomer- en kerstvakantie.

Bevers: Zaterdagochtend 10.00 - 12.00 uur

Welpen: Zaterdagochtend 10:00 - 12:00 uur

Scouts: Vrijdagavond 19:00 - 21:30 uur

Explorers: Vrijdagavond 19:30 - 22:00 uur

Roverscouts: Vrijdagavond 20:00 - 23:00 uur

 

Lid worden:

Iedereen in de leeftijd van 5 tot 21 jaar is in beginsel van harte welkom om een aantal introductie opkomsten mee te maken alvorens besloten hoeft te worden of hij/zij lid wil worden.

 

De vereniging is voor haar inkomsten geheel afhankelijk van contributie, acties, subsidie en giften. De contributie bedraagt € 42,- per kwartaal en de betaling gaat middels automatische incasso. 

Wij hanteren lidmaatschaps periodes van 3 maanden (kwartalen) die starten op 1 januari, 1 april, 1 juli en 1 oktober. De contributie-inning vindt altijd plaats in de tweede maand van het kwartaal. Middels de genoemde contributie worden de meeste zaken en opkomsten betaald. Nieuwe leden dienen ook een Scoutfit blouse en insignes aan te schaffen. Vraag gerust aan de leiding wat hier de verwachte kosten voor zijn. 

 

We proberen zo min mogelijk extra bijdragen te vragen. Voor een zomerkamp is dit echter onvermijdelijk. De hoogte van de zomerkamp bijdrage is afhankelijk van de speltak. Mocht u niet in de omstandigheid zijn om de contributie te betalen, geef dit dan aan bij de speltakleiding of het bestuur. Dit om enerzijds misverstanden te voorkomen, maar anderzijds ook om oplossingen te zoeken.

 

Aanmelden:

Indien u en uw kind(eren) geïnteresseerd zijn dan bent van harte welkom op onze blokhut tijdens een opkomst. Neem gerust contact met ons op. Na een eerste kennismaking kan uw kind kosteloos een aantal keren komen kijken.

 

Aanmelden kan via het inschrijfformulier wat u van de leiding krijgt op de blokhut, maar het kan ook digitaal worden ingevuld. Een papieren formulier kunt u inleveren bij de speltakleiding.

 

Afmelden:

Indien u uw kind(eren) wilt afmelden kan dat d.m.v. het afmeld formulier wat u via de leiding krijgt op de blokhut, maar het kan ook door het formulier van onze website te downloaden en in te vullen.

 

Het ingevulde formulier kunt u inleveren bij de speltakleiding. Hiermee zegt u het lidmaatschap officieel op en zullen wij uw kind uitschrijven uit onze vereniging en van Scouting Nederland. Een eventuele automatische incasso zal ook worden stopgezet met ingang van het eerstvolgende periode met een opzegtermijn van één maand.

 

 

Inschrijven / beëindigen lidmaatschap:

speltakteken Rover Scouts Custom.png
Speltakteken_explorers_2010.png
Groep van groene bladeren
Groep van groene bladeren
Groep van groene bladeren
Groep van groene bladeren
Pijl

Klik hier!

Nine color blank sticky notes on white b
bottom of page