top of page
Groep van groene bladeren
Groep van groene bladeren
Groep van groene bladeren
Groep van groene bladeren

Op en om het Natuurbos en blokhut de Vierdeuk is een diversiteit aan flora en fauna te vinden. Sommige soorten zeldzaam andere soorten heel gewoon. Daarnaast wordt er met veel zorg door de vrijwilligers gewerkt aan dit mooie stuk Twents landschap. Om dit te behouden zijn er een aantal huisregels van toepassing.

 • Agressie of hinderlijk gedrag wordt absoluut niet getolereerd. Hieronder behoord ook geluidsoverlast.

 • In het geval van vernieling en/of diefstal van eigendommen, wordt aangifte gedaan bij de politie en de schade wordt verhaald op de dader(s).

 • De verhuurder is niet verantwoordelijk voor vernieling of diefstal van je meegebrachte eigendommen.
   

 • Graven, hout sprokkelen, open vuur(werk) en kolen-barbecues zijn verboden in en om het Natuurbos. Het is wel toegestaan te koken op kolen en briketten te koken in de stenen barbecue en op de twee ingerichte vuurplaatsen.

 • Gasflessen, kookstellen, gasbarbecues en andere gasinstallaties zijn toegestaan, mits het goedgekeurde gas/kampeer installaties betreft. Let er dan ook op dat de gasslangen niet over datum zijn! Zorg dat je een blusmiddel voor handen hebt om snel te kunnen reageren bij problemen tijdens het koken.

 • Na 23.00 uur wordt het rustig in Het Natuurbos.
   

 • Het is niet toegestaan om lachgas (of vergelijkbare producten) mee te brengen. Het bezit en/of gebruik van verdovende middelen (waaronder softdrugs) is verboden en leidt tot onmiddellijke verwijdering van het terrein.

 • Roken is buiten toegestaan maar houdt rekening met anderen en laten peuken niet op terrein achter.

 • Voor het nuttigen van alcohol gelden de wettelijk vastgelegde leeftijdsgrenzen (18+). Het nuttigen van drank door of verstrekken van drank aan personen onder de 18 jaar is niet toegestaan. Het nuttigen van alcohol door personen valt onder eigen verantwoordelijkheid. Bij overlast t.g.v. alcoholgebruik zal handhavend worden opgetreden. 
   

 • Afwaswater mag niet in de natuur geloosd worden.

 • Gooi het afval in de daarvoor bestemde bakken. Laat afval niet achter op het terrein.

 • Blijf binnen de afrastering en laat de natuur haar gang gaan.

 • Bij extreme droogte kan er een stookverbod gelden dit betekent dat het gebruik van open vuur en de stenen kolen- briketten barbecue niet is toegestaan. De beheerder zal u hierover informeren.

bottom of page