top of page

Om onduidelijkheden te voorkomen betreffende de verzekering van de jeugdleden en wat er van u, als ouder, wordt verwacht, worden de belangrijkste punten hieronder vermeld:

Ziekte:

Is niet verzekerd via Scouting, wij gaan ervan uit dat jeugdleden hiervoor verzekerd zijn. Wilt u ervoor zorgen dat uw zoon / dochter altijd het polisnummer bij zich heeft.

Ongevallen:

Scouting Nederland heeft een verzekering voor al haar leden voor ongevallen tijdens Scoutingactiviteiten, waaronder ook alle opkomsten vallen.
 

Aansprakelijkheid:

Oftewel schade toegebracht aan anderen. Ook hierbij gaan wij ervan uit dat uw zoon / dochter hiervoor verzekerd is. Scouting Nederland heeft voor alle leden een zogenaamde 'vangnet’- ofwel secundaire verzekering. Deze verzekering treedt pas in werking wanneer de schade niet direct verhaalbaar is op een persoon.

Eigendommen:

Bagage is in principe niet verzekerd tijdens opkomsten of weekendjes. Ook eigendommen die in de blokhut worden gelegd zijn niet verzekerd tegen diefstal of schade. Op de zomerkampen worden alle leden wel verzekerd met een reis- en bagageverzekering.

Vervoer:

De Stoevelaargroep heeft geen verzekering voor auto’s e.d. die

gebruikt worden voor Scouting-doeleinden. Ondanks onze

dankbaarheid voor uw bereidheid om mee te helpen met het vervoer

van kinderen, geldt dit ook voor u. Schade veroorzaakt met of aan uw

auto valt onder uw eigen verzekering.

[Deze gegevens zijn gebaseerd op door Scouting Nederland

verstrekte informatie en aan verandering onderhevig. Aan deze

gegevens kunnen daarom geen rechten ontleend worden.]

Groep van groene bladeren
Groep van groene bladeren
Groep van groene bladeren
Groep van groene bladeren
Aansprakelijkheid.jpg
bottom of page