top of page

Sociale veiligheid

Wie denkt aan kinderen, jongeren en Scouting, denkt direct aan spel, plezier en een uitdagend leven. Niemand associeert deze woorden met grensoverschrijdend gedrag. Bij Scouting vinden we het belangrijk dat onze leden binnen een sociaal veilige omgeving leuke en uitdagende Scoutingactiviteiten kunnen doen, waardoor ze zich persoonlijk ontwikkelen.

Wat is sociale veiligheid?

Scouting Nederland werkt actief aan de bescherming van haar leden op lokaal, regionaal en landelijk niveau. Bewustwording en preventie zijn belangrijke onderdelen die bijdragen aan een sociaal veilige omgeving. Onze vereniging neemt dit over.

Hieronder is meer te lezen over de stappen die wij en Scouting Nederland zetten om blijvend te werken aan een sociaal veilige omgeving. Sociale veiligheid binnen Scouting betekent dat leden zich beschermd weten en voelen tegen grensoverschrijdend gedrag in de vereniging. Onder grensoverschrijdend gedrag verstaan we het overschrijden van normen (gedragscode) en de wet. Zoals pesten, verduistering, groepsdruk, zeden, etc.

Voorkomen

Alle (jeugd)leden van Scouting moeten zich binnen Scouting veilig kunnen voelen. Wekelijks worden er toffe opkomsten georganiseerd en andere avontuurlijke activiteiten aan de (jeugd)leden aangeboden. Alle Scoutingonderdelen dragen hierbij de verantwoordelijkheid om een sociaal veilige omgeving aan te bieden, zodat de kans op grensoverschrijdend gedrag wordt verkleind. Openheid en preventief beleid helpen hierbij.

Aandacht binnen het bestuur

Binnen onze vereniging heeft het bestuur voortdurend aandacht voor sociale veiligheid. In het bijzonder is het bestuurslid met de functie Groepsbegeleider hiervoor verantwoordelijk. In onze praktijk zijn de groepsbegeleider, voorzitter en praktijkbegeleider heet meeste betrokken bij zaken omtrent sociale veiligheid.

Omgangsregels en gedragscode

Onze omgangsregels zijn vastgelegd in het huishoudelijk reglement van de vereniging.

Omdat we ook onderdeel zijn van Scouting Nederland hanteren we daarnaast ook de gedragscode van Scouting Nederland. Deze is hier te lezen.

Ook hebben we binnen de speltakken, passend bij hun leeftijd, aandacht voor grensoverschrijdend gedrag. Zo ook met het kader.

Aannamebeleid

Sociale veiligheid binnen Scouting begint bij het zorgvuldig selecteren van de juiste vrijwilligers. We bespreken het huishoudelijk reglement en de gedragscode van Scouting Nederland en vragen altijd om een recente Verklaring Omtrent het Gedrag.

Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)

Een verplichte Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een belangrijk middel om Scouting sociaal veilig te laten zijn. Het is echter geen op zichzelf staand middel. De sociale veiligheid wordt natuurlijk ook geborgd door ons gedrag, trainingen en kwalificaties en organisatie. Van alle vrijwilligers is een recente Verklaring Omtrent het Gedrag opgevraagd en aangeleverd. Als vereniging hebben wij ervoor gekozen iedereen te laten screen op vier aspecten: Informatie, Geld, Aansturing en Personen. Elke 3 jaar laten we dit weer hernieuwen.

Vertrouwenspersoon

Als er sprake is van een calamiteitensituatie, zoals grensoverschrijdend gedrag, een ongeluk of een sterfgeval, staan onze bestuursleden je graag te hulp. Het bestuur heeft in deze als doel dat je als hulpzoeker ondersteund wordt en dat eventuele vervolgstappen besproken kunnen worden. Het bestuur of de aangewezen afvaardiging hiervan neemt een onafhankelijke positie in en is goed zichtbaar voor de leden en het kader.

Ook kun je altijd contact opnemen met het Landelijk team Sociale veiligheid. Dit team adviseert groepsbesturen over hoe ze hiermee om kunnen gaan.  Meer informatie over Landelijk Team Sociale veiligheid is hier te lezen.

Groep van groene bladeren
Groep van groene bladeren
Groep van groene bladeren
Groep van groene bladeren
Aansprakelijkheid.jpg
bottom of page