top of page

Sociale veiligheid

Wat is sociale veiligheid?

We vinden het bij de Stoevelaargroep belangrijk dat leden en vrijwilligers binnen een sociaal veilige omgeving leuke en uitdagende Scoutingactiviteiten kunnen doen. Sociale veiligheid bij Stoevelaargroep betekent dat leden en vrijwilligers zich beschermd voelen.

 

Onder grensoverschrijdend gedrag verstaan we het overschrijden van de gedragscode Scouting Nederland en de wet. Zoals bijvoorbeeld: zeden, verduistering, pesten, groepsdruk, geweld etc.

 

De gedragscode van Scouting Nederland die je hier kunt downloaden. Alle vrijwilligers worden bij aanvang van hun vrijwilligerswerk gewezen op deze gedragscode.

 

Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)

Wie denkt aan kinderen, jongeren en Scouting, denkt direct aan spel, plezier en een uitdagend leven. Niemand associeert deze woorden met grensoverschrijdend gedrag. Een verplichte Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is één van de maatregelen die de Stoevelaargroep getroffen heeft om binnen onze groep een veilig omgeving te bieden. Het Huishoudelijk Reglement van Scouting Nederland biedt voldoende mogelijkheden om bij grensoverschrijdend gedrag en/of het niet overleggen van een VOG, leden te weren en/of uit te schrijven.

 

Aanstellingsbeleid

Om te zorgen dat de wensen en verwachtingen van (nieuwe) vrijwilliger(s) matchen met de wensen van onze organisatie voeren wij niet alleen intakegesprekken maar hebben we ook conform Huishoudelijk reglement van Scouting Nederland, afgesproken dat de eerste 3 maanden een soort proefperiode zijn. In die proefperiode zoomen we o.a. in op de inhoudelijk functie, de gedragscode, het Huishoudelijk Reglement en allerlei trainingen die onze (nieuwe) vrijwilliger kan volgen om zich zo snel als mogelijk onderdeel te voelen van onze organisatie. Als bestuur maken wij gebruik van diverse methodieken die door Scouting Nederland zijn ontwikkeld.

 

Vertrouwenspersoon

Je wilt het niet, maar soms krijgt een Scoutinggroep toch te maken ongewenste situaties. Met wie kan je dan praten? De vertrouwenspersoon! Binnen de Stoevelaargroep hebben we twee vertrouwenspersonen: Wilco Timmer en Natalie
Reimink. Met (een van) hen kan je contact opnemen wanneer je graag in vertrouwen wilt praten of ergens je hart over wilt luchten. Contact opnemen kan via email of je laat een briefje achter in de brievenbus die in de toiletruimte hangt.

 

Wat kan je van een vertrouwenspersoon verwachten?

Toegankelijk zijn

Luisteren
Naast iemand staan
Meedenken
Signaleren
Verwijzen

Wat kan je niet van een vertrouwenspersoon verwachten?

Bemiddelen

Oordelen

Regie overnemen

Ook kun je altijd contact opnemen met het Landelijk team Sociale veiligheid. Dit team adviseert groepsbesturen over hoe ze hiermee om kunnen gaan.  Meer informatie over Landelijk Team Sociale veiligheid is hier te lezen.

Groep van groene bladeren
Groep van groene bladeren
Groep van groene bladeren
Groep van groene bladeren
Aansprakelijkheid.jpg
bottom of page